Orden alfabetico: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Musica de Marshmello & Anne - FRIENDS

Pronunciacion de la cancion Marshmello & Anne - FRIENDS , Escuchar musica de Marshmello & Anne - FRIENDS , Ver video de Marshmello & Anne - FRIENDS , Decargar letra, Más letras Gratis

Reportar letra
Video musical de: Marshmello & Anne - FRIENDS
Reportar video
Letra de la cancion

FRIENDS

Uhhhhh-uh, uhhhhh-wu
Uhhhhh-uh, uhhhhh-wu

Yu sei yu lav mi, ai sei yu creisi
Buir nazen mor dan frens
Yor  nat mai laver, mor laik a brader
Ai noun yu sins bui buer laik ten, yeah

Don mesereap, token dad shet
Onli gana push mi abuei, dadset!
Buen yu sei yu lav mi, dad meik mi creisi
Jir bui gou agen

Don gou lukadmi buid dad luk in yor ai
Yu rili eind goen abuei buidau a fai
Yu ken bi risond buid, am dan bien polaid
Av tol yu guan, tu, zri, for, fai, six dauzen taims

Javen ai meiret obios?
Javen ai meiret clir?
Buan mi du espeleraud for yu?
Ef-ar-ai-i-en-di-es
Javen ai meiret obios?
Javen ai meiret clir?
Buan mi du espeleraud for yu?
Ef-ar-ai-i-en-di-es
Ef-ar-ai-i-en-di-es

Jav yu gat nou sheim? Yu luken insein
Dornenap at mai dor
Its tu in de mornen, de rein is poren
Javent bui bin jir bifor?

Don mesereap, token dad shet
Onli gana push mi abuei, dadset!
Jav yu gat nou sheim, yu luken insein
Jir bui gou agen

So don gou lukadmi buid dad luk in yor ai
Yu rili eind goen abuei buidau a fai
Yu ken bi risond buid, am dan bien polaid
Av tol yu guan, tu, zri, for, fai, six dauzen taims

Javen ai meiret obios? (Javent ai meiret)
Javen ai meiret clir? (Javent ai meiret clir)
Buan mi du espeleraud for yu?
Ef-ar-ai-i-en-di-es
Javen ai meiret obios?
Javen ai meiret clir? (Javent ai)
Buan mi du espeleraud for yu? (Du espeleraud for yu)
Ef-ar-ai-i-en-di-es
Ef-ar-ai-i-en-di-es

Ef-ar-ai-i-en-di-es
Dads jau yu f***** espel frens
Ef-ar-ai-i-en-di-es
Ged dad shet insaid yor jed
Nou, nou, yeah, ah, ahh
Ef-ar-ai-i-en-di-es
Buir yos frens

So don gou lukadmi buid dad luk in yor ai
Yu rili eind goen abuei buidau a fai
Yu ken bi risond buid, am dan bien polaid
Av tol yu guan, tu, zri, for, fai, six dauzen taims

Javen ai meiret obios? (Jav ai meiret?)
Javen ai meiret clir? (Yeah, ai meiret clir)
Buan mi du espeleraud for yu? (Yo)
Ef-ar-ai-i-en-di-es (Ai sed ef-ar-ai-i-en-di-es)
Javen ai meiret obios? (Ai meiret veri obios)
Javen ai meiret clir? (Ai meiret veri clir)
Buan mi du espeleraud for yu? (Du espeleraud for yu)
Ef-ar-ai-i-en-di-es
Ef-ar-ai-i-en-di-es

Mmm, uhh, uhh, uhh
Ah, ah-oh, ah-oh

Las más escuchadas de FRIENDS