Orden alfabetico: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Musica de ENYA - EBUDA en español

Letra Traducida ENYA - EBUDA en español, Escuchar musica de ENYA - EBUDA en español, Ver video de ENYA - EBUDA en español, Decargar letra, Más letras Gratis

Reportar letra
Video musical de: ENYA - EBUDA en español
Reportar video
Letra de la cancion

EBUDA en español

Eww harlay eyuwee heewah oohah sharlay marc toh cheeteeh woodenuh.
Aran doi dig coh hoh partenuh ooh lee ah ooh harlorh.
Eww harlay eyuwee heewah oohah harlay mwahnee kahah montenah.
Ooh de keewah! Ooh de keewah!
Oohnah li ansai angrass de la ooh hoo lee ah ooh harlorh.

Ahh

Amharc, mn ag obair l s mall san och,
Ceolann siad ar laetha geal, a bh,
Bealach fada annon s anall a choch.

Ahh

Eww harlay eyuwee heewah oohah harlay wooneenchi doidig dohtenuh, dohtenuh, dohtenuh
Ooh de keewah!
Woohnah wui an jaeshah woodenuh ooh lee ah ooh harlorh.
Eww harlay eyuwee heewah oohah sharlay marc toh cheeteeh woodenuh.
Ooh de keewah! Ooh de keewah!
Aran doi dig coh hoh partenuh ooh lee ah ooh harlorh.
Ooh Eww harlay eyuwee heewah oohah Ooh Li an kahah montenah

letra en español

Letra traducida EBUDA

NEWW Harlay eyuwee heewah oohah sharlay marca toh cheeteeh woodenuh.
Aran techos enojado lee coh ah hoh partenuh OOH OOH harlorh.
NEWW Harlay eyuwee heewah oohah Harlay mwahnee kahah montenah.
Ooh sur keewah! Ooh sur keewah!
Oohnah li Ansai lee angrass de la Hoo ah OOH OOH harlorh.

Ahh

Amharc, mn con obair centro comercial san pulso por desgracia,
Ceolann Chad el verdadero lactancia, y BH,
Bealach Nada Cañón s anall y rojo.

Ahh

NEWW Harlay eyuwee heewah oohah Harlay wooneenchi doidig dohtenuh, dohtenuh, dohtenuh
Ooh sur keewah!
Woohnah wui un woodenuh jaeshah OOH OOH harlorh lee ah.
NEWW Harlay eyuwee heewah oohah sharlay marca toh cheeteeh woodenuh.
Ooh sur keewah! Ooh sur keewah!
Aran techos enojado lee coh ah hoh partenuh OOH OOH harlorh.
Ooh NEWW Harlay eyuwee heewah oohah Ooh Li un montenah kahah