Orden alfabetico: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Musica de Himnos quechua - Ñuqa huchasapan purirqarani,

Letra del himno en quechua Himnos quechua - Ñuqa huchasapan purirqarani,, Escuchar musica de Himnos quechua - Ñuqa huchasapan purirqarani,, Ver video de Himnos quechua - Ñuqa huchasapan purirqarani,, Decargar letra, Más letras Gratis

Reportar letra
Video musical de: Himnos quechua - Ñuqa huchasapan purirqarani,
Reportar video
Letra de la cancion

Ñuqa huchasapan purirqarani,

Ñuqa huchasapan purirqarani,
Mana Diosnillayta riqsikuspay,
Maypim sarusqaypim mitkarqani
Salvakuqta mana chaskillaspay.
CORO
Taytallay ¿imataq kay rupayqa?
Diosnillay¿imataq kay nanayqa?
Rupachkaspa mana tukuy atiq,
Nanachkaspa mana haykao taniq.

Simillanta uyarichkaspaymi
Mana kasuytachu munarqani,
Salavakuqta rikuykuchkaspaymi
Ñawillanta chimqiykullarqani

“Sunquykita kichariykullawuay
Yaykumuptiy kawsakunanchipaq”
Niwachkaptin mana kasukuspay
Ayqirqani kaypi muchunaypaq.