Orden alfabetico: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Musica de Himnos quechua - ¿Maytan richkanki?

Letra del himno en quechua Himnos quechua - ¿Maytan richkanki?, Escuchar musica de Himnos quechua - ¿Maytan richkanki?, Ver video de Himnos quechua - ¿Maytan richkanki?, Decargar letra, Más letras Gratis

Reportar letra
Video musical de: Himnos quechua - ¿Maytan richkanki?
Reportar video
Letra de la cancion

¿Maytan richkanki?

Rumi sunqu churi,
Qunqay sunqu churi?
Hina rispaqa,
Wuañuymanmi rinki,
Huchallaykiwamqa
Infiernopim kanki.

Qawarimuway,
Kaypim kallachkani,
Kutiriykamuway,
Salvaqnikim kani

Iñiswaspayki
Sunquykita quway,
Quykullawaspayki
Ñannillayta qaway.

Quwaptikiqa
Kallpanchallasqaykim,
Mañawaptikiqa
Chuyayachisqaykim.

Kutimuspaymi
Huqarikusqayki,
Wiña –wiñaypaqmi
Kawsachikusqayki.